BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA FOR KUNDER

Som led i indgåelsen af aftale om udførelse af entrepriseopgave behandler Ølgod Construction ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnr. osv.) vedrørende dig. Vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Ølgod Construction ApS er såkaldt ”dataansvarlig”.
Vores kontakt oplysninger er:

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne udføre entrepriseopgave og øvrige forespørgsler omkring beregninger af priser på byggeopgaver, mv.

Vi behandler i forhold til databeskyttelsesforordningen kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til beregninger, oplysninger vedr. entrepriseopgave om materialer og underentreprenører, garanti mv.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til leverandører, underentreprenører, offentlige myndigheder (dvs. f.eks. kommune og forsyning af el, vand og varme) og rådgivere, såfremt det er nødvendigt, for aftalen med dig kan realiseres, eller beregninger/projektering vedr. en påtænkt opgave kan udføres.

Ølgod Construction ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at have dokumentation for det udførte arbejde, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Ølgod Construction ApS behandler om dig:

  • Retten til at se oplysninger om dig
  • Retten til at anmode om rettelse.
  • Retten til at anmode om der er begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Ølgod Construction ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Ølgod Construction ApS